Lukáš Franko

CEO digitálnej agentúry, ktorá sa riadi rovnicou 1+1=3. V agentúre tvoria udržateľný marketing (1), pridávajú agilné riadenie a rámce (1), kde výsledkom rovnice je skokový rast značky a jej hodnoty (3). Prepája dobrovoľníctvo a mladých ľudí s jeho podnikateľskou činnosťou, konzultuje, vedie workshopy, prednáša a organizuje stretnutia WordPress komunity. Jeho poslaním je inšpirovať druhých, aby robili to, čo ich baví, boli sami sebou a nechali si za to platiť.

Thus design may be a referring to a categorical abstraction, or a verb for the process of creation.

The film had a difficult production, with various screenwriters and directors getting involved in the project, and shooting began without a finished script.

Designing often necessitates considering the aesthetic, functional, economic and sociopolitical dimensions of both the design object and design process.